revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

c

c

FRAGMENT 4/2016 UŽ V PREDAJI!

c

Sobotná príloha denníka Pravda, 1. októbra 2016

c

Novinky z vydavateľstva F.R. & G.

JÁN ŠTRASSER: Čítal som

JÁN PÚČEK: Uchom ihly

EUGEN GINDL: Čelom vzad, ozvena!

GABRIELA RAKÚSOVÁ: Z literárnych reflexií

IVAN LAUČÍK: Trblet v oku

JÁN ŠTRASSER: Až

Časopis FRAGMENT patrí svojim zameraním medzi popredné európske literárne časopisy. Prioritným zameraním časopisu je podpora publikovania pôvodných diel slovenských autorov a hodnotovo výrazných diel autorov inonárodnej literárnej tvorby. V uplynulých dvadsiatich štyroch ročníkoch to bola súčasná poľská, maďarská, srbská, chorvátska, slovinská, švajčiarska, holandská, rakúska, walesská a česká literatúra. Časopis FRAGMENT sa nevenuje iba literatúre, ale aj problémom výtvarného umenia a histórie a jeho kritickej reflexii. Účelom časopisu Fragment je priamo programovo vyhľadávať a pestovať to životodarné prelínanie a vzájomné obohacovanie sa európskych kultúr. Súčasťou časopisu FRAGMENT je jeho knižná edícia (F.R. & G.).

 


 

 

c
© 1987-2016 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.