revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

c

VYHLÁŠENÍ MEZINÁRODNÍHO DNE SAMIZDATU – TISKOVÁ ZPRÁVA

Dne 12. října se v Praze sešli autoři, vydavatelé a rozšiřovatelé samizdatových knih a časopisů a audiovizuálního samizdatu z období sedmdesátých a osmdesátých let, a to z České a Slovenské republiky. Setkání bylo připomínkou roku 1988, kdy se čeští a slovenští vydavatelé samizdatu začali společně zasazovat za propuštění tehdy vězněného slovenského samizdatového vydavatele Ivana Polanského, který byl odsouzen ke čtyřem letům vězení.

 Na pražském setkání se přítomní rozhodli vyhlásit 12. říjen Mezinárodním dnem samizdatu. V tento den si budou nadále připomínat všechny, kteří byli nebo i dnes jsou kdekoliv ve světě pronásledováni za autorství literárních či publicistických děl, za šíření svobodných myšlenek a za uchovávání kulturních hodnot. Svět se v posledních dekádách proměnil, ale stále jsou ve světě země, v nichž se myšlenky nevyhovující státní moci musejí šířit v utajení a s rizikem pronásledování.

 Vyhlašovatelé Mezinárodního dne samizdatu hodlají v nejbližších dnech oslovit další vydavatele samizdatu v Čechách a na Moravě a také někdejší polské, ruské i maďarské vydavatele samizdatu, stejně jako jejich kolegy z dalších zemí. Poté požádají o součinnost při prosazení Mezinárodního dne samizdatu jako všeobecně uznaného svátku obrany svobody slova a ochrany písemnictví jak ministerstva zahraničních věcí ve svých zemích, kulturní výbory zákonodárných sborů, tak i Organizaci OSN pro vzdělání, vědu a kulturu UNESCO.

 Mezi vyhlašovateli Mezinárodního dne samizdatu byli kromě jiných také Ján Čarnogurský, Jiří Gruntorád, František Mikloško, Ivan M. Havel, Ján Šimulčík, Petruška Šustrová a Petr Pospíchal.

 V Praze dne 14. října 2016

Více o Dni samizdatu naleznete zde.

c

Sobotná príloha denníka Pravda, 1. októbra 2016

c

FRAGMENT 3/2016 UŽ V PREDAJI!

c

Novinky z vydavateľstva F.R. & G.

JÁN ŠTRASSER: Čítal som

JÁN PÚČEK: Uchom ihly

EUGEN GINDL: Čelom vzad, ozvena!

GABRIELA RAKÚSOVÁ: Z literárnych reflexií

IVAN LAUČÍK: Trblet v oku

JÁN ŠTRASSER: Až

Časopis FRAGMENT patrí svojim zameraním medzi popredné európske literárne časopisy. Prioritným zameraním časopisu je podpora publikovania pôvodných diel slovenských autorov a hodnotovo výrazných diel autorov inonárodnej literárnej tvorby. V uplynulých dvadsiatich štyroch ročníkoch to bola súčasná poľská, maďarská, srbská, chorvátska, slovinská, švajčiarska, holandská, rakúska, walesská a česká literatúra. Časopis FRAGMENT sa nevenuje iba literatúre, ale aj problémom výtvarného umenia a histórie a jeho kritickej reflexii. Účelom časopisu Fragment je priamo programovo vyhľadávať a pestovať to životodarné prelínanie a vzájomné obohacovanie sa európskych kultúr. Súčasťou časopisu FRAGMENT je jeho knižná edícia (F.R. & G.).

 


 

 

c
© 1987-2016 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.